GreenFence

Πολιτική Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Η Διοίκηση της GreenFence, θέτοντας ως προτεραιότητα την αξία της ανθρώπινης ζωής και την υγεία των εργαζομένων αλλά και των συνεργατών της, υιοθετεί πολιτική για την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού της. Στόχος της είναι η διαρκής βελτίωση των χώρων και των συνθηκών εργασίας, ώστε να εξασφαλίσει το ασφαλέστερο περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό της, τους συνεργάτες της, τους προμηθευτές της και τους πελάτες της.

 
GreenFence-worksafety

Η Πολιτική

Προς επίτευξη των στόχων αυτών, η GreenFence, υιοθετεί ως αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής της την παρούσα πολιτική και εφαρμόζει ειδικότερα τα εξής:

  • Εφαρμόζει μέτρα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) σε όλους τους εργαζομένους και φροντίζει για την ενημέρωσή τους ώστε να γίνεται η σωστή χρήση τους και να διασφαλίζεται η προστασία τους κατά το μέγιστο δυνατό.
  • Συμμορφώνεται απόλυτα σε όσα ορίζονται από την ισχύουσα Εργατική Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας των χώρων εργασίας και εφαρμόζει κάθε σχετικό κανονισμό και οδηγία.
  • Ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ασφάλειας στην Εργασία (πρότυπο ISO45001:2018) και στοχεύει στη συνεχή βελτίωση του Συστήματος και τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού, σε σχέση με την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης και Ασφάλειας στην Εργασία.
  • Αναγνωρίζει και εκτιμά τους – συνδεόμενους με την δραστηριότητά της – κινδύνους, με σκοπό την πρόληψη των τραυματισμών, των ασθενειών και εν γένει των δυσμενών περιστατικών που θα μπορούσαν να βλάψουν το προσωπικό, τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις, τα υλικά, το περιβάλλον αλλά και τη φήμη και την αξία της Εταιρείας. Επιπλέον στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων αυτών υιοθετώντας ασφαλείς μεθόδους και διαδικασίες λειτουργίας τόσο για τις συνήθεις εργασίες, όσο και για περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία και η ασφάλεια του προσωπικού αλλά και γενικά του κοινωνικού συνόλου.
  • Μεριμνά για τη διάθεση των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής καθώς και των αντικειμενικών σκοπών και στόχων που έχουν τεθεί από τη Διοίκηση.
  • Η Διοίκηση της GreenFence δεσμεύεται για την εξασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας διατηρώντας την καθαριότητα των χώρων και των εγκαταστάσεων τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά, μεριμνώντας για τον τακτικό έλεγχο, τη συντήρηση και την άρτια λειτουργία του εξοπλισμού και των μηχανημάτων της Εταιρείας.