Αποστολή

Αποστολή

Η αποστολή μας, είναι να επιτελούμε το έργο της Εμπιστευτικής Καταστροφής αρχειακών τεκμηρίων και της απορρύπανσης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, επιτυγχάνοντας υψηλή περιβαλλοντική επίδοση, αλλά και μεγιστοποιώντας την χρηματοοικονομική απόδοση των διεργασιών μας, προς όφελος της εταιρείας μας.

Όραμα

Όραμα

Το όραμά μας, είναι να εξελίξουμε την GreenFence σε μια πλήρως αυτοματοποιημένη μονάδα εμπιστευτικής καταστροφής κι επεξεργασίας ΑΗΗΕ, που θα αποτελεί μέτρο σύγκρισης για τον κλάδο, τόσο για τις περιβαλλοντικές της, όσο και για τις χρηματοοικονομικές της επιδόσεις.

Κερδίζουμε με τους πελάτες μας

Είμαστε ένας εμπορικός οργανισμός, αφοσιωμένος στην παροχή καινοτόμων λύσεων, που δημιουργούν αμοιβαία αξία.

Εξελίσσουμε τους ανθρώπους μας

Πιστεύουμε στους ανθρώπους μας και έχουμε πάθος να αναπτυσσόμαστε οι ίδιοι να εξελίσσουμε τους άλλους.

Αριστεία

Ξεπερνάμε τις προσδοκίες των πελατών μας με το πάθος, την ποιότητα και την ταχύτητά μας.

Ακεραιότητα

Κάνουμε πάντα αυτό που είναι σωστό και όχι αυτό που είναι εύκολο, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα.

Μάθηση

Ακούμε, έχουμε τη πνευματική περιέργεια να μαθαίνουμε και έχουμε την ενδυνάμωση να παίρνουμε έξυπνα ρίσκα.

Συνεργαζόμαστε ως μια ομάδα

Συνεργαζόμαστε με ευελιξία και ταχύτητα, για να ξεκλειδώσουμε τη δυναμική και τη διαφορετικότητα των ομάδων μας.