Καταστροφή Μαγνητικών Μέσων

Τα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης όπως τα LTO, DAT και DLT Tapes, οι Δισκέτες, οι Κασέτες Video και άλλα, είναι ένας παλαιός τρόπος αποθήκευσης και αναπαραγωγής δεδομένων. Μερικά από αυτά όπως οι Δισκέτες και οι Κασέτες Video λόγω του μικρού χώρου αποθήκευσης σε σχέση με τον όγκο τους και τη δυσκολία αναπαραγωγής εξαφανίζονται σιγά σιγά.Παρ’όλα αυτά υπάρχουν όμως ακόμα αρκετές εταιρείες, και ίσως κάποιοι ιδιώτες, που αποθηκεύουν και φυλάσσουν ως αρχείο σε καινούριας τεχνολογίας Tapes (LTO Tapes, DAT Tapes, DLT Tapes, AIC Tapes, QIC Tapes) τα οποία έχουν μεγαλύτερη ικανότητα αποθήκευσης από σκληρούς δίσκους (σε σχέση με το μέγεθός τους), είναι αρκετά αξιόπιστα και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.Η καταστροφή των υλικών αυτών γίνεται και με τους δύο τρόπους:

1ον με την μέθοδο του απομαγνητισμού*,

2ον με την “Φυσική Καταστροφή” του αρχείου,

χρησιμοποιώντας ειδικό σπαστήρα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα (έως 2mm). Σε περίπτωση που χρειαστείτε μπορείτε να ζητήσετε δείγμα του αποτελέσματος από μία παλαιότερη καταστροφή ώστε να εξετάσετε το αποτέλεσμα.

Στην περίπτωση που καταστεί αναγκαίο από τον κάτοχο του αρχείου, η επιχείρησή μας μπορεί να εφαρμόσει και τις δύο μεθόδους όπου αυτό είναι εφικτό για παράδειγμα τα Reel Tapes δεν χωράνε να μπουν στον απομαγνητιστή.Συνεχίζοντας, καθώς τα υλικά αυτά δεν ανακυκλώνονται και η επιχείρησή μας πρέπει να πληρώσει για να τα απορρίψει, έτσι και για την καταστροφή των υλικών αυτών υπάρχει κάποιο κόστος. Η χρέωσή μας κυμαίνεται ανάλογα με την ποσότητα, το είδος των υλικών, τον τρόπο καταστροφής και τον τρόπο παραλαβής. Κατόπιν συνεννόησης με την επιχείρησή μας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να είναι παρόν και να παρακολουθήσει όλη την διαδικασία καταστροφής.

 *απομαγνητισμός γίνεται μόνο στα παρακάτω είδη Tapes DLT, S-DLT, LTO1,2,3,4 & 5; 3480/3490/3490e, 3590, 9840 & T9940 & T10000 tape; Ultrium & Redwood SD-3 tape & cartridges; Mammoth 1 & 2, 8mm, AIT1 & 2,M2 tape; DDS 1, 2, 3, 4 & 5, DD-2 & DFT-1 & 2
English