fbpx
together, we create safety…

Εμπιστευτική Καταστροφή Έντυπου Αρχείου – Εγγράφων

Είναι γεγονός ότι η αποθήκευση έντυπου αρχείου μεταβάλλεται, και ολοένα και περισσότερο οδηγείται προς στην πλήρη ψηφιοποίηση. Η επιχείρησή μας έχει συνεργαστεί και συνεργάζεται, με τις μεγαλύτερες εταιρείες καταστροφής έντυπου απορρήτου αρχείου στην Ελλάδα. Το μεγάλο πλεονέκτημά μας, είναι το πολύ υψηλό επίπεδο καταστροφής που χρησιμοποιούμε κάνοντας αδύνατη την πιθανή αναπαραγωγή του περιεχομένου των αρχείων.

Αφού λοιπόν διαχωριστεί το έντυπο αρχείο από τα υπόλοιπα υλικά όπως κλασέρ, διαφάνειες κτλ. περνάει από τον Σπαστήρα όπου γίνεται σε μορφή κονφετί από 0,1 έως 2 εκατοστά. Αυτή η διαφοροποίηση στο μέγεθος του χαρτιού, είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα από την καταστροφή εγγράφων σε λωρίδες. Παρόλα αυτά ο υπάλληλος της επιχείρησης έχει πάντα σφραγισμένο δείγμα κατεστραμμένου αρχείου, το οποίο κάθε πελάτης μπορεί να το ελέγξει και να βεβαιώσει ο ίδιος εάν το βρίσκει αποδεκτό. Το χαρτί που βγαίνει από την καταστροφή εγγράφων πηγαίνει προς ανακύκλωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η επιχείρησή μας κάνει εμπιστευτική καταστροφή αρχειακού υλικού σε έντυπη μορφή και όχι ανακύκλωση χάρτου. Δεχόμαστε την παραλαβή ΜΟΝΟ ευαίσθητων αρχείων που χρήζουν ειδικής μέριμνας για την καταστροφή τους και είναι μία διαδικασία η οποία χρεώνεται για την διεκπεραίωσή της. Αρχεία που δεν χρειάζονται ειδική μεταχείρηση, μπορούν εύκολα να απορριφθούν σε μπλε κάδους και έτσι να οδηγηθούν προς ανακύκλωση. 

 

Επίπεδο Εμπιστευτικής Καταστροφής

Η εμπιστευτική καταστροφή του έντυπου αρχείου, προσαρμόζεται ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο καταστροφής. Το Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (Deutsches Institut fuer Normung = DIN), ως ένας διεθνώς αναγνωρισμένος φορέας, μας δίνει το πρότυπο “DIN 66399” το οποίο περιλαμβάνει 3 Κατηγορίες/Κλάσεις Ασφαλείας και 7 Επίπεδα Εμπιστευτικής Καταστροφής χαρτιού. Η επιχείρησή μας, καταστρέφει το αρχείο/χαρτί σε κλάση 2 επίπεδο DIN “P-3”  (για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα “Κατηγορίες/Επίπεδα Καταστροφής” ).

Αποστολή & Παραλαβή Του Αρχείου

Η αποστολή ή παραλαβή του αρχείου προς εμπιστευτική καταστροφή, μπορεί να κανονιστεί ανάλογα με την ευχέρειά σας. Μπορούμε να κανονίσουμε να παραλάβουμε τα υλικά με δικά μας μέσα ή επίσης, δεχόμαστε να παραλαμβάνουμε υλικά απευθείας στις εγκαταστάσεις μας. Πολύ σημαντικό είναι πάντα η μεταφορά τέτοιων υλικών να γίνεται είτε από τα ίδια μέσα της επιχείρησής σας ή εάν χρησιμοποιήσετε εξωτερικό/τρίτο μεταφορέα να υπάρχει κάποιο εξουσιοδοτημένο άτομο καθ’ όλη την διάρκεια της μεταφοράς, ώστε να ελέγχεται και να είναι ασφαλής μέχρι και την παράδοση.

Στην περίπτωση που η παραλαβή γίνει από την επιχείρησή μας, υπάλληλοί μας έρχονται στον χώρο σας . Mε την ολοκλήρωση της καταστροφής του αρχείου σας, στέλνουμε μέσω e-mail την επιβεβαίωση καταστροφής με την ακριβή ημερομηνία καταστροφής των υλικών.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να είναι ο ίδιος ή να έχει στείλει κάποιο εξουσιοδοτημένο άτομο για να παρακολουθήσει την διαδικασία καταστροφής. Το κόστος για την εργασία καταστροφής είναι ανάλογο με την ποσότητα, το είδος του αρχείου και τον τρόπο παραλαβής.

Καταστροφή Αρχείου Γραφείων

 Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα Άρθρο 371 “…επαγγέλματα που λόγω της ιδιότητάς τους κάποιοι (οι πελάτες) εμπιστεύονται ιδιωτικά απόρρητα… τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης εάν φανερώσουν αυτά τα απόρρητα”. Τέτοια, επαγγέλματα όπως δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές κτλ. πρέπει να προσέχουν τα έγγραφα που περιέχουν ιδιωτικές πληροφορίες που αφορούν τους πελάτες τους και να μπορούν να αποδείξουν ότι το κάνουν αυτό.

Αναγνωρίζοντας λοιπόν τις ανάγκες που υπάρχουν για την εμπιστευτική καταστροφή χαμηλών ποσοτήτων όπως σε δικηγορικά, λογιστικά & εμπορικά γραφεία, κλινικές, γραφεία μελετών και ασφαλιστικά κ.ο.κ. όπου η χρησιμοποίηση συνήθως μικρών καταστροφέων είναι αρκετά χρονοβόρα και ασφαλώς το αποτέλεσμα της καταστροφής δεν είναι το σωστό (Παρακαλώ δείτε παρακάτω “Καταστροφείς Εγγράφων”), η επιχείρησή μας τοποθετεί ειδικούς πλαστικούς, μεταλλικούς ή κάδους – έπιπλα που κλειδώνουν και ασφαλίζουν με σφραγίδες ασφαλείας, με αποτέλεσμα ότι έγγραφο μπαίνει σε αυτούς να μην μπορεί να βγει χωρίς να φανεί η παραβίασή του. Έτσι, τα έγγραφά σας είναι ασφαλισμένα και δεν μπορεί κανείς να τα δει χωρίς την συγκατάθεσή σας.

 Η Διαδικασία

Εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της επιχείρησής μας έρχεται στον χώρο σας και σας τοποθετεί τον κάδο που έχετε ζητήσει, κλειδωμένο και ασφαλισμένο με σφραγίδα ασφαλείας, έτοιμο προς χρήση. Όταν γεμίσει ο κάδος, ειδοποιείτε την εταιρεία μας όπου ερχόμαστε και αντικαθιστούμε τον κάδο.

 Όταν γίνει η καταστροφή των εγγράφων σας, στέλνουμε ενημερωτικό e-mail με την ακριβή ημερομηνία καταστροφής και επισυνάπτουμε το “Πιστοποιητικό Καταστροφής” με το οποίο αποδεικνύεται σε εσάς και τους πελάτες σας, ότι τα έγγραφά σας/τους είναι προστατευμένα και κατεστραμμένα.

*Υπάρχει δυνατότητα βιντεοσκόπησης της διαδικασίας και αποστολής σε dvd(με χρέωση) ή φυσικής παρουσίας εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου

Κόστος

Το κόστος είναι ανάλογο με το είδος του κάδου, τα τεμάχια, την συχνότητα αλλαγής και την περιοχή από όπου θα γίνεται η παραλαβή. Παρέχουμε ένα αποκλειστικό πακέτο υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές.

Οι Καταστροφείς Εγγράφων

Οι καταστροφείς εγγράφων, είναι ένα αρκετά καλό εργαλείο αλλά έχουν κάποια μειονεκτήματα όπως ο χρόνος που χρειάζεται για την καταστροφή τους και το αποτέλεσμά τους. Οι λωρίδες που βγάζουν οι καταστροφείς εγγράφων μπορούν πολύ εύκολα να ανασυνταχθούν και ενδείκνυνται μόνο για γενικά έγγραφα τα οποία πρέπει να είναι απλώς δυσανάγνωστα ή να ακυρωθούν. Η επιχείρησή μας, παραλαμβάνει πολλές φορές τέτοιου είδους υλικά για να ανεβάσουμε το επίπεδο καταστροφής ώστε να διαγραφούν τελείως τα προσωπικά δεδομένα που περιέχουν.Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον καταστροφέα εγγράφων, τότε υπάλληλός μας έρχεται και συσκευάζει τις λωρίδες χαρτιού μετά τον καταστροφέα, ασφαλίζει την κούτα με ταινία ασφαλείας και την παραλαμβάνει προς καταστροφή.

English