Κατηγορίες-Επίπεδα Εμπιστευτικής Καταστροφής

Όταν μία σελίδα κοπεί στα δύο, δεν σημαίνει ότι πλέον τα δεδομένα της έχουν καταστραφεί. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα με τις λωρίδες που βγαίνουν από τους κοινούς φορητούς καταστροφείς εγγράφων, οι οποίοι υπάρχουν σε πολλά γραφεία, που με τη χρήση ειδικού προγράμματος γίνεται ανασύνταξη όλων των σελίδων στην αρχική τους μορφή. Πολλές φορές η επιχείρησή μας, λαμβάνει τέτοιες λωρίδες χαρτιού για να ανεβάσουμε το επίπεδο καταστροφής.

Υπάρχουν λοιπόν διάφορες κατηγορίες-επίπεδα Εμπιστευτικής Καταστροφής, ανάλογα με το στάνταρ που χρησιμοποιείται. Το Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης “DIN” (=Deutsches Institut Fuer Normung) είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε το 1917. Το στάνταρ 66399 είναι το ανανεωμένο σύστημα τυποποίησης για την καταστροφή των Μέσων Αποθήκευσης Δεδομένων, που ισχύει από τον Σεπτέμβριο του 2012 και αντικατέστησε τα στάνταρ “DIN 32757” και “DIN EN 15713”. Το νέο αυτό στάνταρ, περιγράφει πλέον 3 κατηγορίες/κλάσεις προστασίας, 6 διαφορετικά είδη Μέσων Αποθήκευσης Δεδομένων και 7 επίπεδα ασφαλείας.

Τρεις Κατηγορίες/Κλάσεις Προστασίας

Κατηγορία 1:

Βασική απαίτηση ασφάλειας για εσωτερικά δεδομένα τα οποία προορίζονται για μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη θα έχει περιορισμένες αρνητικές συνέπειες για την εταιρεία. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να εξασφαλίζεται, διαφορετικά θα υπήρχε κίνδυνος για την θέση και την οικονομική κατάσταση των πασχόντων. Παραδείγματα δεδομένων: Αλληλογραφία με εξατομικευμένες διαφημίσεις, καταλόγοι, εγκυκλίοι, σημειώσεις.

Κατηγορία 2:

Υψηλότερες απαιτήσεις για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών, η οποία περιορίζεται σε μια μικρή ομάδα ανθρώπων. Η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη θα έχει σημαντικές επιπτώσεις για την εταιρεία και θα μπορούσε να παραβιάσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις ή τους νόμους. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να συμμορφώνεται με υψηλές απαιτήσεις. Παραδείγματα: Καταστροφή ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων ή/και προσωπικά έγγραφα που απαιτούν μεγαλύτερη ασφάλεια από το πρώτο επίπεδο.

Κατηγορία 3:

Πολύ υψηλή απαίτηση για προστασία με ιδιαίτερα ευαίσθητες και εμπιστευτικές πληροφορίες που περιορίζεται σε μια μικρή ομάδα από εξουσιοδοτημένα άτομα. Η μη εξουσιοδοτημένη διάδοση θα έχει σοβαρές, επικίνδυνες επιπτώσεις για την εταιρεία και θα παραβίαζε το επαγγελματικό απόρρητο, τις συμβάσεις και τους νόμους. Πρέπει να διασφαλιστεί η απόλυτη προστασία των προσωπικών πληροφοριών. Παραδείγματα: Καταστροφή εμπιστευτικών και απόρρητων εγγράφων που είναι κρίσιμα για την ύπαρξη της εταιρείας.

Έξι Είδη Μέσων Αποθήκευσης Δεδομένων

P = Υλικά Με Βάση Το Χαρτί (Paper Based Products)

F = Υλικά Με Βάση Φιλμ όπως Μικροφίλμ, Σλάιντ κτλ. (Film Based Products)

O = Οπτικά Μέσα Αποθήκευσης όπως CD, DVD, Blu-ray Disk κτλ. (Optical Media)

T = Μαγνητικά Μέσα Αποθήκευσης όπως Δισκέτες, Κασέτες, Tapes κτλ. (Magnetic Data Media)

H = Σκληροί Δίσκοι Εσωτερικοί & Εξωτερικοί (Hard Drives)

E = Ηλεκτρονικά Μέσα Αποθήκευσης όπως Στικ & Κάρτες Μνήμης κτλ. (Electronic Data Media)

Επτά Επίπεδα Ασφαλείας

ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΑΡΤΙ “P”

Για υλικά με βάση το χαρτί πατήστε ΕΔΩ για διαβάσετε τον αναλυτικό οδηγό μας.

Levels of Confidential Destruction

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Levels of Confidential Destruction
Κατηγορία Προστασίας Επίπεδο ασφαλείας για Οπτικά Μέσα Αποθήκευσης Μέγιστο μέγεθος
1 Ο-1 2000mm2
1 Ο-2 800mm2
1 Ο-3 160mm2
2 Ο-4 30mm2
2 Ο-5 10mm2
3 Ο-6 0.5mm2
3 Ο-7 0.2mm2
Κατηγορία Προστασίας Επίπεδο ασφαλείας για Σκληρούς Δίσκους Μέγιστο μέγεθος
1 Η-1 Μη λειτουργικό
1 Η-2 Κατεστραμμένο
1 Η-3 Παραμορφωμένο
2 Η-4 2000mm2
2 Η-5 320mm2
3 Η-6 160mm2
3 Η-7 10mm2
Κατηγορία Προστασίας Επίπεδο ασφαλείας για Φιλμ Μέγιστο μέγεθος
1 F-1 160mm2
1 F-2 30mm2
1 F-3 10mm2
2 F-4 2.5mm2
2 F-5 1mm2
3 F-6 0.5mm2
3 F-7 0.2mm2
Κατηγορία Προστασίας Επίπεδο ασφαλείας για Ηλεκ/κά Μέσα Αποθήκευσης Μέγιστο μέγεθος
1 E-1 Μη λειτουργικό
1 E-2 Κομμένο
1 E-3 160mm2
2 E-4 30mm2
2 E-5 10mm2
3 E-6 1mm2
3 E-7 0.5mm2
Κατηγορία Προστασίας Επίπεδο ασφαλείας για Μαγνητικά Μέσα Αποθήκευσης Μέγιστο μέγεθος
1 Τ-1 Μη λειτουργικό
1 Τ-2 Κομμένο
1 Τ-3 2000mm2
2 Τ-4 320mm2
2 Τ-5 160mm2
3 Τ-6 10mm2
3 Τ-7 2.5mm2

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη σελίδα του DIN

Levels of Confidential Destruction