paper destruction

Εμπιστευτική Καταστροφή Έντυπου Αρχείου - Εγγράφων

paper destruction

Είναι γεγονός ότι η αποθήκευση του έντυπου αρχείου μεταβάλλεται και ολοένα και περισσότερο οδηγείται προς την πλήρη ψηφιοποίηση. Η εταιρεία μας έχει συνεργαστεί και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες καταστροφής έντυπου απορρήτου αρχείου στην Ελλάδα. Το μεγάλο μας πλεονέκτημα είναι το πολύ υψηλό επίπεδο καταστροφής που επιτυγχάνουμε, κάνοντας αδύνατη την πιθανή αναπαραγωγή του περιεχομένου των αρχείων. Αφού λοιπόν διαχωριστεί το έντυπο αρχείο από τα υπόλοιπα υλικά όπως κλασέρ, διαφάνειες κτλ περνάει από τον Σπαστήρα όπου γίνεται σε μορφή κονφετί, από 0,1 έως 2 εκατοστά. Αυτή η διαφοροποίηση στο μέγεθος του χαρτιού αποτελεί και το μεγάλο πλεονέκτημα σε σύγκριση με την καταστροφή εγγράφων σε λωρίδες. Παρ’ όλα αυτά, ο υπάλληλος της εταιρείας έχει πάντα σφραγισμένο δείγμα κατεστραμμένου αρχείου, το οποίο κάθε πελάτης μπορεί να το ελέγξει και να βεβαιώσει ο ίδιος εάν το βρίσκει αποδεκτό. Το χαρτί που βγαίνει από την καταστροφή εγγράφων πηγαίνει προς ανακύκλωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 Η εταιρεία μας κάνει εμπιστευτική καταστροφή αρχειακού υλικού σε έντυπη μορφή και όχι ανακύκλωση χάρτου.

Δεχόμαστε την παραλαβή ΜΟΝΟ ευαίσθητων αρχείων που χρήζουν ειδικής μέριμνας για την καταστροφή τους και είναι μία διαδικασία η οποία χρεώνεται για την διεκπεραίωσή της. Αρχεία που δεν χρειάζονται ειδική μεταχείρηση, μπορούν εύκολα να απορριφθούν σε μπλε κάδους και έτσι να οδηγηθούν προς ανακύκλωση. 

Επίπεδο Εμπιστευτικής Καταστροφής

Η εμπιστευτική καταστροφή του έντυπου αρχείου προσαρμόζεται ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο καταστροφής. Το Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (Deutsches Institut fuer Normung = DIN), ως ένας διεθνώς αναγνωρισμένος φορέας, μας δίνει το πρότυπο “DIN 66399” το οποίο περιλαμβάνει 3 Κατηγορίες/Κλάσεις Ασφαλείας και 7 Επίπεδα Εμπιστευτικής Καταστροφής χαρτιού. Η εταιρεία μας, καταστρέφει το αρχείο/χαρτί σε κλάση 2 επίπεδο DIN “P-3”  (για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα “Κατηγορίες/Επίπεδα Καταστροφής” ).

confidential

Αποστολή & Παραλαβή Του Αρχείου

Η αποστολή ή παραλαβή του αρχείου προς εμπιστευτική καταστροφή, μπορεί να κανονιστεί ανάλογα με τις ανάγκες σας. Μπορούμε να κανονίσουμε να παραλάβουμε τα υλικά με δικά μας μέσα ή δεχόμαστε να παραλάβουμε υλικά απευθείας στις εγκαταστάσεις μας. Πολύ σημαντικό είναι πάντα η μεταφορά τέτοιων υλικών να γίνεται, είτε από τα ίδια μέσα της εταιρείας σας – ή εάν χρησιμοποιήσετε εξωτερικό/τρίτο μεταφορέα – να υπάρχει κάποιο εξουσιοδοτημένο άτομο καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς, ώστε να ελέγχεται και να είναι ασφαλής μέχρι και την παράδοση. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

paper destruction

Καταστροφή Αρχείου Γραφείων

Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα Άρθρο 371 “…επαγγέλματα που λόγω της ιδιότητάς τους κάποιοι (οι πελάτες) εμπιστεύονται ιδιωτικά απόρρητα… τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης εάν φανερώσουν αυτά τα απόρρητα”. Τέτοια επαγγέλματα, όπως δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές κτλ. πρέπει να προσέχουν τα έγγραφα που περιέχουν ιδιωτικές πληροφορίες των πελατών τους και να μπορούν να αποδείξουν ότι το κάνουν αυτό.

Κληρικοί, δικηγόροι και κάθε είδους νομικοί παραστάτες, συμβολαιογράφοι, γιατροί, μαίες, νοσοκόμοι, φαρμακοποιοί και άλλοι λειτουργοί ή επαγγελματίες, στους οποίους κάποιοι εμπιστεύονται συνήθως λόγω του επαγγέλματός τους ή της ιδιότητάς τους ιδιωτικά απόρρητα, καθώς και οι βοηθοί των προσώπων αυτών, οι οποίοι φανερώνουν ιδιωτικά απόρρητα, που τους τα εμπιστεύτηκαν ή που τα έμαθαν λόγω του επαγγέλματός τους ή της ιδιότητάς τους, τιμωρούνται με φυλάκιση ως ένα έτος ή χρηματική ποινή. Ποινικός Κώδικας άρθρο 371 παρ. 1.

Αναγνωρίζοντας, λοιπόν, τις ανάγκες που υπάρχουν για την εμπιστευτική καταστροφή χαμηλών ποσοτήτων όπως σε δικηγορικά, λογιστικά & εμπορικά γραφεία, κλινικές, γραφεία μελετών και ασφαλιστικά κ.ο.κ. όπου η χρησιμοποίηση συνήθως μικρών καταστροφέων είναι αρκετά χρονοβόρα και ασφαλώς το αποτέλεσμα της καταστροφής δεν είναι το σωστό (Παρακαλώ δείτε παρακάτω “Καταστροφείς Εγγράφων”), η εταιρεία μας τοποθετεί ειδικούς πλαστικούς, μεταλλικούς ή κάδους – έπιπλα που κλειδώνουν και ασφαλίζουν με σφραγίδες ασφαλείας, με αποτέλεσμα ό,τι έγγραφο μπαίνει σε αυτούς να μην μπορεί να βγει χωρίς να φανεί η παραβίασή του.

Έτσι, τα έγγραφά σας είναι ασφαλισμένα και δεν μπορεί κανείς να τα δει χωρίς την συγκατάθεσή σας.

Η Διαδικασία

  • Εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της εταιρεία μας έρχεται στο χώρο σας και σας τοποθετεί τον κάδο που έχετε ζητήσει, κλειδωμένο και ασφαλισμένο με σφραγίδα ασφαλείας, έτοιμο προς χρήση.
  • Όταν γεμίσει ο κάδος, ειδοποιείτε την εταιρεία μας και ερχόμαστε για να αντικαταστήσουμε τον κάδο.
  •  Όταν γίνει η καταστροφή των εγγράφων σας, στέλνουμε ενημερωτικό e-mail με την ακριβή ημερομηνία καταστροφής και επισυνάπτουμε το “Πιστοποιητικό Καταστροφής” με το οποίο αποδεικνύεται σε εσάς και τους πελάτες σας, ότι τα έγγραφά σας/τους είναι προστατευμένα και κατεστραμμένα.

*Υπάρχει δυνατότητα βιντεοσκόπησης της διαδικασίας και αποστολής σε dvd (με χρέωση) ή φυσικής παρουσίας εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου σας.

Καταστροφείς Εγγράφων

Οι καταστροφείς εγγράφων είναι ένα αρκετά καλό εργαλείο, αλλά έχουν κάποια μειονεκτήματα όπως ο χρόνος που χρειάζεται για την καταστροφή και το τελικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνουν. Οι λωρίδες που βγάζουν οι καταστροφείς εγγράφων μπορούν πολύ εύκολα να ανασυνταχθούν και ενδείκνυνται μόνο για γενικά έγγραφα, τα οποία πρέπει να είναι απλώς δυσανάγνωστα ή να ακυρωθούν. Η εταιρεία μας παραλαμβάνει πολλές φορές τέτοιου είδους υλικά για να ανεβάσουμε το επίπεδο καταστροφής, ώστε να διαγραφούν τελείως τα προσωπικά δεδομένα που περιέχουν. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον καταστροφέα εγγράφων, τότε υπάλληλός μας έρχεται και συσκευάζει τις λωρίδες χαρτιού, ασφαλίζει την κούτα με ταινία ασφαλείας και την παραλαμβάνει προς καταστροφή.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Η αξία των υπηρεσιών είναι ανάλογη με το είδος της Εμπιστευτικής Καταστροφής, του κάδου, του όγκου, της συχνότητας αλλαγής και της περιοχής από όπου θα γίνεται η παραλαβή. Παρέχουμε ένα αποκλειστικό πακέτο υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές.