various electronics

Εμπιστευτική Καταστροφή & Ανακύκλωση Ηλεκτρονικών

erasing hdd

Απομαγνητισμός Σκληρών Δίσκων (Degaussing)

Ο Απομαγνητιστής σκληρών δίσκων, είναι ένα μηχάνημα το οποίο ενεργοποιεί ένα πολύ δυνατό μαγνητικό πεδίο που καταστρέφει όλα τα δεδομένα του δίσκου. Είναι ένα ευρέως αποδεκτό σύστημα διαγραφής προσωπικών και εταιρικών δεδομένων. Υπηρεσίες όπως η Αμερικάνικη NSA, το ΝΑΤΟ και η Αγγλική CESG έχουν διεξάγει ειδικά τεστ για την αποτελεσματικότητα του απομαγνητισμού και έχουν δημιουργήσει λίστες με τα προϊόντα που καταστρέφουν αποτελεσματικά τα δεδομένα. Οι παραπάνω υπηρεσίες προτείνουν ότι ΠΑΝΤΑ πριν την φυσική καταστροφή των σκληρών δίσκων με την ανακύκλωσή τους, πρέπει οπωσδήποτε να έχει επέλθει εμπιστευτική καταστροφή με απομαγνητισμό για να υπάρξει ολοκληρωτική διαγραφή των δεδομένων. Ο λόγος είναι ότι ακόμα και εάν ένας σκληρός δίσκος πάθει κάποιες ζημιές, στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να γίνει ανάκτηση όλων ή κάποιων δεδομένων. Υπάρχουν πολλές εταιρείες που ειδικεύονται στην ανάκτηση δεδομένων ακόμα και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες, όπως για παράδειγμα ένα κομμάτι του σκληρού δίσκου να έχει πάρει φωτιά ή να έχει σπάσει ή ακόμα και να έχει τρυπηθεί. Oι εταιρείες αυτές έχουν την ευχέρεια να ανακτούν πολλά (αν όχι όλα) από τα δεδομένα. Το μηχάνημα απομαγνητισμού που χρησιμοποιούμε είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο διαγραφής των δεδομένων σας. Έχει δυνατότητα 9.000 Gauss (Gauss B-Field ή Oersted H-Field = μονάδες μέτρησης της δύναμης του μαγνητικού πεδίου) και η διάρκεια διαγραφής είναι περίπου στα 45 δευτερόλεπτα μέσα σε κλειστή θήκη ώστε να μην επηρεάζει το χειριστή. Μετά την διαγραφή ο σκληρός οδηγείται προς ανακύκλωση καθώς είναι πλέον άχρηστος και δεν μπορεί να ξαναλειτουργήσει.

Στικ & Κάρτες Μνήμης, Κάρτες Sim (Κινητών), Πιστωτικές Κάρτες

Tα USB Στικ & Κάρτες Μνήμης (USB Memory Sticks & Memory Cards), οι Κάρτες Sim των Κινητών και οι Πιστωτικές Κάρτες μπορούν να περιέχουν πολλά δεδομένα και λόγω του μικρού τους όγκου μπορούν πολύ εύκολα να χαθούν και να πέσουν σε λάθος χέρια. Ο τρόπος αποθήκευσης δεδομένων σε USB Στικ & Κάρτες Μνήμης, Κάρτες Sim Κινητών και Πιστωτικές Κάρτες, γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή και όχι με μαγνητικό τρόπο, όπως για παράδειγμα στους Σκληρούς Δίσκους ή στις Δισκέτες. Έτσι, ο απομαγνητισμός τους δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της “φυσικής καταστροφής”. Φυσική καταστροφή είναι όταν με μηχανικό τρόπο (τεμαχισμός, κοφτήρας/σρέντερ κτλ.) καταστρέφουμε το υλικό το οποίο περιέχει τα δεδομένα. Η καταστροφή αυτή γίνεται βάσει του στάνταρ DIN 66399 και ανέρχεται στην Κατηγορία Προστασίας 1 Επίπεδο E-3 (για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα “Κατηγορίες/Επίπεδα Καταστροφής”

*Η εταιρεία μας δέχεται κομμένες κάρτες & σπασμένα USB Stick τα οποία και οδηγούμε μόνο προς ανακύκλωση.

**Για τη διαδικασία της καταστροφής/ανακύκλωσης δεν υπάρχει κάποια χρέωση, εξαιρουμένων των πιστωτικών καρτών.

destroyer

Κινητά Τηλέφωνα

Όλα τα κινητά τηλέφωνα περιέχουν δεδομένα (επαφές, αριθμούς τηλεφώνων, μηνύματα κ.α.) κυρίως σε εξωτερικές κάρτες μνήμης, αλλά κάποια από αυτά αποθηκεύονται ή αφήνουν κατάλοιπα και στην εσωτερική μνήμη των τηλεφώνων. Ένα τέτοιο μέσο επικοινωνίας το οποίο χρησιμοποιείται συνεχώς, περιέχει πάρα πολλές πληροφορίες και στοιχεία για την προσωπική και/ή επαγγελματική μας ζωή.

Ο τρόπος καταστροφής δεδομένων στα κινητά τηλέφωνα, (όπως Στικ, Κάρτες Μνήμης και Κάρτες Sim) γίνεται με την “φυσική καταστροφή” αφού ο τρόπος αποθήκευσης των δεδομένων, γίνεται και εδώ σε ηλεκτρονική μορφή και όχι σε μαγνητική για να χρησιμοποιηθεί ο απομαγνητισμός. Έτσι, η καταστροφή των δεδομένων των κινητών τηλεφώνων γίνεται με την φυσική καταστροφή (τεμαχισμός, σρέντερ κτλ.) της εσωτερικής πλακέτας που διαθέτουν.

mobile phones

Διαδικασία Εμπιστευτικής Καταστροφής

Κατά την παραλαβή:

  • Ο υπάλληλός μας έρχεται στο χώρο σας και τοποθετεί τους σκληρούς δίσκους σε ειδικό κάδο συλλογής
  • Στο κάδο τοποθετείται αριθμημένη σφραγίδα ασφαλείας της οποίας κρατάτε τον αριθμό

Καταστροφή-Βιντεοσκόπηση Διαδικασία Εμπιστευτικής Καταστροφής:

  • Κατά την βιντεοσκόπηση ο υπάλληλός μας κόβει τη σφραγίδα και την δείχνει στη κάμερα
  • Ανοίγει τον κάδο και τοποθετεί τον σκληρό δίσκο στον απομαγνητιστή
  • Δίνει εντολή στον απομαγνητιστή και μετά από 45 δευτερόλεπτα τα δεδομένα έχουν διαγραφεί
  • Ακολουθεί η φυσική καταστροφή του δίσκου και διαχωρισμός των υλικών

*Υπάρχει δυνατότητα για:

  • βιντεοσκόπηση της διαδικασίας εμπιστευτικής καταστροφής και αποστολής της κρυπτογραφημένα μέσω cloud στον πελάτη.
  • φυσική παρουσία εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του πελάτη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εμπιστευτικής καταστροφής.
confidential destruction

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Η αξία των υπηρεσιών είναι ανάλογη με το είδος της Εμπιστευτικής Καταστροφής, του κάδου, του όγκου, της συχνότητας αλλαγής και της περιοχής από όπου θα γίνεται η παραλαβή. Παρέχουμε ένα αποκλειστικό πακέτο υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές.